Svetovalno delo v vrtcu je usmerjeno v preventivo, podporo in spodbudo otrokovemu razvoju in je namenjeno vsem otrokom. Nudi svetovalno pomoč vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic ter svetovalno in posvetovalno pomoč staršem. Svetovalna služba sodelovanje z vodstvom vrtca in z zunanjimi ustanovami.

CILJI:

 • svetovalna služba skupaj s starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in vodstvom sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela v vrtcu;
 • prizadeva si za optimalen razvoj vsakega vključenega otroka;
 • na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja se preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela;
 • sodeluje z ustreznimi zunanjimi ustanovami;
 • svetuje staršem o postopku usmerjanja otroka;
 • koordinira delo in sodeluje v strokovni skupini za otroke s posebnimi potrebami;
 • sodeluje s specialno pedagoginjo v vrtcu pri odkrivanju, spremljanju in nudenju strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

NAJPOGOSTEJŠE TEME, O KATERIH SE LAHKO POGOVORITE S SVETOVALNO DELAVKO:

 • posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec in o postopku vpisa otroka v vrtec;
 • posvetovanje o odložitvi šolanja;
 • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju;
 • posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini;
 • razumevanje in pomoč pri odpravljanju  otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk;
 • posvetovanje o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku.

Svetovanje je osebno, poteka na osnovi prostovoljnosti staršev, na osnovi zaupnosti podatkov, dogovora in vedno v dobrobit otroka.

Vabimo vas k prebiranju zanimivih prispevkov o razvoju in vzgoji otrok, ki jih najdete na spletni strani v rubriki Članki o vzgoji in razvoju otrok.