Zaposleni v vrtcu

Seznam zaposlenih v Vrtcu Cepetavček:

Karmen Bradač karmen.bradac@ostpavcka.si
Alenka Drenik alenka.dragan@ostpavcka.si
Vilma Fabjan ** vilma.fabjan@ostpavcka.si
Urška Gašperič urska.gasperic@ostpavcka.si
Damjana Golob damjana.golob@ostpavcka.si
Nina Golob nina.golob@ostpavcka.si
Sandra Grubar* sandra.grubar@ostpavcka.si
Tjaša Janežič*** tjasa.janezic@ostpavcka.si
Majda Jarc majda.jarc@ostpavcka.si
Lea Ketiš lea.ketis@ostpavcka.si
Helena Kirm helena.kirm@ostpavcka.si
Karmen Korene karmen.korene@ostpavcka.si
Nina Kozlevčar*** nina.kozlevcar@ostpavcka.si
Rebeka Krevs rebeka.krevs@ostpavcka.si
Mateja Krmelj mateja.krmelj@ostpavcka.si
Alenka Lužar alenka.luzar@ostpavcka.si
Andreja Mervar andreja.prapertnik@ostpavcka.si
Nastja Novak*** nastja.novak@ostpavcka.si
Nuša Papež * nusa.papez@ostpavcka.si
Maja Pirc maja.pirc@ostpavcka.si
Špela Povše spela.povse@ostpavcka.si
Karmen Praznik karmen.praznik@ostpavcka.si
Bernarda Radovan bernarda.radovan@ostpavcka.si
Andreja Rafeq Obrekar andreja.obrekar@ostpavcka.si
Tea Tomažin *** tea.tomazin@ostpavcka.si
Vida Tomšič vida.tomsic@ostpavcka.si
Sonja Vencelj sonja.vencelj@ostpavcka.si
Urška Zupančič urska.zupancic@ostpavcka.si
Simona Potočnik*** simona.potocnik@ostpavcka.si
Melita Rom melita.rom@ostpavcka.si
     
   
     

* materinski/starševski dopust, bolniška odsotnost
** delo v prvem razredu OŠ
*** nadomeščanje odsotne delavke

Dostopnost