Naše poslanstvo

Vizija vrtca

Negujmo to, kar smo; skupaj rastemo za odgovorno družbo.

Poslanstvo

Otrokom omogočamo razigrano in srečno otroštvo in jih vzgajamo v spodbudnem in varnem okolju. Naše delo načrtujemo in izvajamo tako, da upoštevamo osebnostne in razvojne razlike posameznih otrok, razvijamo njihovo pozitivno samopodobo, samostojnost, ustvarjalno mišljenje ter skrbimo za njihovo sprejetost in vključenost v skupino. Negujemo pozitivne odnose in komunikacijo med strokovnimi delavci, starši in otroki.

Prednostna naloga

Za prednostno nalogo vrtca smo si v letošnjem šolskem letu zadali poglobljeno raziskovanje in izvajanje koncepta Reggio Emilia.  V okviru prednostne naloge vrtca bodo izpeljana strokovna izpopolnjevanja z omenjenega področja za vse strokovne delavce vrtca. Prednostni cilj, ki nam bo vodilo pri delu v oddelku in izvajanju dejavnosti, bo, da je otrok središče vzgojno-izobraževalne izkušnje in je nosilec močnega potenciala za vsestranski razvoj, ki se uči in raste z drugimi.

Cilji:

  • Spodbujanje vseh oblik otrokovega izražanja, sto jezikov (govor, mimika, barva, ritem, lutka, risba …).
  • Omogočanje različnih načinov izražanja v odnosu do sebe, drugih, narave, prostora in časa, v katerem živi.
  • S svojimi predlogi in delom se vključuje v življenje vrtca in okolja.
  • Otroku omogočiti dejavnosti, ki terjajo višjo ravan reševanja miselnih problemov.
  • Omogočanje, da otrok uporabi in razvija vsa čutila, tudi tista, ki so običajno bolj zapostavljena (tip, okus, vonj).
  • Otroku omogočiti in skupaj z njim soustvariti spodbudno učno okolje, pri katerem se aktivira njegova lastna aktivnost.
  • Otrok je aktivno vključen v procese dokumentiranja, zbiranja in obdelave podatkov o njegovem delovanju, napredku in razvoju.