Naše poslanstvo

Vizija vrtca

Negujmo to, kar smo; skupaj rastemo za odgovorno družbo.

Poslanstvo

Otrokom omogočamo razigrano in srečno otroštvo in jih vzgajamo v spodbudnem in varnem okolju. Naše delo načrtujemo in izvajamo tako, da upoštevamo osebnostne in razvojne razlike posameznih otrok, razvijamo njihovo pozitivno samopodobo, samostojnost, ustvarjalno mišljenje ter skrbimo za njihovo sprejetost in vključenost v skupino. Negujemo pozitivne odnose in komunikacijo med strokovnimi delavci, starši in otroki.

Prednostna naloga

Za prednostno nalogo smo si v letošnjem vrtčevskem letu zadali področje umetnosti, in sicer sledenje ciljem in dejavnostim, povezanimi z glasbo in plesom. Na ta način želimo otrokom omogočiti, da se gibljejo svobodno, so ustvarjalni v gibanju ob glasbi in ustvarjanju glasbe ter sodelovanju pri raznolikih dejavnostih, so sposobni improvizirati na spontan in ustvarjalen način.

Komuniciranje z gibom razvija dobre socialne odnose, jih kultivira. Navadno se poraja skozi skupinsko ustvarjanje, kjer imata telesni in psihični stik pomembno vlogo – še posebej pri medsebojni strpnosti in sodelovanju.

Če damo otroku možnost »ustvarjalno misliti« z gibanjem, razvijamo njegov domišljijski in intuitivni svet. Elemente glasbe in plesa bomo poskušali vpeljevati tudi preko dnevne rutine in tako otrokom obe področji čim bolj približati in jih narediti spontane in prijetne. V načrtovanje bomo vključevali otroke in starše, v kolikor nam bodo to dopuščale razmere. Prav tako bomo poskušali sodelovati z lokalnim okoljem.

Cilji:

  • doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti;
  • doživljanje umetnosti kot del družabnega in kulturnega življenja;
  • negovanje, spodbujanje in razvijanje čutnega doživljanja z usmerjanjem povečane pozornosti v občutenje telesa;
  • negovanje in razvijanje individualnih ustvarjalnih potencialov;
  • razvijanje pazljivega poslušanja in čuta za ritem;
  • omogočanje čustvenega doživljanja poslušanja glasbe ob njegovem aktivnem sodelovanju;
  • uporaba in razvijanje spretnosti: spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti in instrumenti) in njihovimi izraznimi lastnostmi
Dostopnost