Oblike sodelovanja

Sodelovanje s starši

Sodelovanje staršev in vseh zaposlenih v vrtcu ter otrok ima namen prispevati k približevanju vzgojnih metod, boljšemu poznavanju življenja in dela v vrtcu, povezavi staršev otrok skupine in celotnega vrtca, premagovanju morebitnih težav pri vzpostavljanju odnosov med starši in zaposlenimi. Strokovni in drugi delavci sodelujemo s starši vsakodnevno pri sprejemu in oddaji otrok. To so priložnosti za navezovanje stikov in vzpostavljanje sodelovalnega odnosa, ki temelji na partnerstvu s ciljem omogočiti otrokom čim boljše pogoje za kvalitetno preživljanje časa v vrtcu.

Dobro sodelovanje s starši pripomore k dobremu počutju otrok, pozitivni klimi in kvaliteti otrokovega življenja v vrtcu.

S starši navezujemo stike na različne načine.

Strokovna srečanja s starši:

  • roditeljski sestanki;
  • pogovorne ure;
  • predavanja za starše.

Govorilne ure za starše so predvidene po naslednjem razporedu:

ODDELEK  VZGOJITELJICA    GOVORILNE URE
1. starostno obdobje Tea Tomažin 3. sreda v mesecu
1. starostno obdobje Bernarda Radovan zadnji torek v mesecu
1. starostno obdobje Melita Rom 1. torek v mesecu
1. starostno obdobje Nina Kozlevčar 2. sreda v mesecu
1. starostno obdobje Karmen Praznik 2. četrtek v mesecu
2. starostno obdobje Maja Pirc 1. ali 2. sreda v mesecu
2. starostno obdobje Helena Kirm 1. ponedeljek v mesecu
2. starostno obdobje Lea Ketiš 2. četrtek v mesecu
2. starostno obdobje Tjaša Janežič 2. torek v mesecu
2. starostno obdobje Nina Golob 1. torek v mesecu
2. starostno obdobje Urška Gašperič 2. sreda v mesecu
/ / /

Neformalne oblike sodelovanja

  • dnevni pogovori;
  • delavnice;
  • razstave;
  • nastopi;
  • praznovanja;
  • kotički za starše;
  • izleti …

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev v vrtcu se oblikuje svet staršev vrtca, ki je sestavljen tako, da ima vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

V letošnjem šolskem letu so bili za predstavnike v Svet staršev Osnovne šole Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček imenovani:

starostno obdobje oddelek predstavnik staršev
1. starostno obdobje Fižolčki Klemen Šmalc
1. starostno obdobje Ladjice Mateja Barbo Redek
1. starostno obdobje Pingvinčki Tanja Mrak 
1. starostno obdobje Žogice Anita Miklič
1. starostno obdobje Želodki Jasmina Kastelec
2. starostno obdobje Hobotnice Marjetka Žveglič
2. starostno obdobje Balončki Petra Zajc
2. starostno obdobje Lune Marko Gašperič
2. starostno obdobje Valovi Blažka Kristan
2. starostno obdobje Mavrične toče Jure Klavora
2. starostno obdobje Rakete David Mavec
/ / /

Predsednik Sveta staršev OŠ Toneta Pavčka je Jože Strojinc, njegova namestnica pa Blažka Kristan.

Dostopnost