Oblike sodelovanja

Sodelovanje s starši

Sodelovanje staršev in vseh zaposlenih v vrtcu ter otrok ima namen prispevati k približevanju vzgojnih metod, boljšemu poznavanju življenja in dela v vrtcu, povezavi staršev otrok skupine in celotnega vrtca, premagovanju morebitnih težav pri vzpostavljanju odnosov med starši in zaposlenimi. Strokovni in drugi delavci sodelujemo s starši vsakodnevno pri sprejemu in oddaji otrok. To so priložnosti za navezovanje stikov in vzpostavljanje sodelovalnega odnosa, ki temelji na partnerstvu s ciljem omogočiti otrokom čim boljše pogoje za kvalitetno preživljanje časa v vrtcu.

Dobro sodelovanje s starši pripomore k dobremu počutju otrok, pozitivni klimi in kvaliteti otrokovega življenja v vrtcu.

S starši navezujemo stike na različne načine.

Strokovna srečanja s starši:

  • roditeljski sestanki;
  • pogovorne ure;
  • predavanja za starše.

Govorilne ure za starše so predvidene po naslednjem razporedu:

ODDELEK  VZGOJITELJICA    GOVORILNE URE
1. starostno obdobje Helena Kirm 4. torek v mesecu
1. starostno obdobje Nuša Papež 4. četrtek v mesecu
1. starostno obdobje Nastja Nova, Sandra Žagar 2. sreda v mesecu
1. starostno obdobje Nina Kozlevčar 1. torek v mesecu
1. starostno obdobje Erika Udvanc
1. starostno obdobje Andreja Mervar 3. torek v mesecu
2. starostno obdobje Nina Golob 1. torek v mesecu
2. starostno obdobje Bernarda Radovan 3. sreda v mesecu
2. starostno obdobje Karmen Praznik 2. četrtek v mesecu
2. starostno obdobje Lea Ketiš  1. četrtek v mesecu
2. starostno obdobje Urška Gašperič  1. četrtek v mesecu
2. starostno obdobje Nataša Kramer  2. torek v mesecu

Neformalne oblike sodelovanja

  • dnevni pogovori;
  • delavnice;
  • razstave;
  • nastopi;
  • praznovanja;
  • kotički za starše;
  • izleti …

Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesov staršev v vrtcu se oblikuje svet staršev vrtca, ki je sestavljen tako, da ima vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku.

V letošnjem šolskem letu so bili za predstavnike v Svet staršev Osnovne šole Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček imenovani:

ODDELEK  PREDSTAVNIK STARŠEV KONTAKT
Sončki Kristan Blažka blazika.gorencc@gmail.com/a>
Zvezdice Damjan Ajdičč damjan.ajdic@gmail.com
Žogice Petra Zajc petra.zajc94@gmail.com
Čebelice Maja Petan petanm@gmail.com
Rakete Jure Klavora jure.klavora@gmail.com/a>
Lubenice Drago Perko drago.perko@kosarka.si
Metuljčki Ana Povšič zupan.ana89@gmail.com
Komarji David Matoh david.matoh@gmail.com/a>
Murenčki Vesna Žibert zibert.vesna@gmail.com
Flamingi Maruška Mohar mohar3@gmail.com
Formule Andreja Povše andreja.perse@gmail.com
Polžki Lidija Kastelic kastelic.lidija@gmail.com

Predsednik Sveta staršev OŠ Toneta Pavčka je Jože Strojinc, njegova namestnica pa Blažka Kristan.