Svetovalna služba

Svetovalno delo v vrtcu je usmerjeno v preventivo, podporo in spodbudo otrokovemu razvoju in je namenjeno vsem otrokom. Nudi svetovalno pomoč vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic ter svetovalno in posvetovalno pomoč staršem. Svetovalna služba sodelovanje z...

Kako poteka izpis?

Izpis otroka iz vrtca je možen kadar koli. Obrazec dobite na spletni strani v rubriki Obrazci, vloge in smernice. Izpolnjeno izpisnico prinesete osebno ali pošljete na upravo vrtca Cepetavček (Vrtec Cepetavček, Postaja 1, 8216 Mirna Peč). Ko prejmemo izpisnico in...

Kako poteka vpis?

Za vpis otroka v vrtec Cepetavček potrebujete obrazec, ki ga dobite na spletni strani v rubriki Obrazci, vloge in smernice. Izpolnjeno vlogo prinesete osebno ali pošljete na upravo vrtca Cepetavček (Vrtec Cepetavček, Postaja 1, 8216 Mirna Peč). Ko prejmemo vašo vlogo,...

Otrok in samostojnost

OTROK IN SAMOSTOJNOST Starši smo prvi vzgojitelji, ki otroka – poleg ljubezni – naučimo samostojnosti. Otrok potrebuje varno zavetje svojih staršev, istočasno pa tudi svobodo, da vse tisto, kar je že v njegovi moči, napravi sam. Želja po tem, da tisto, kar...

Samostojnost otrok

RAZVOJNE FAZE PREDŠOLSKEGA OTROKA ali KAJ ZMORE VAŠ OTROK PRI DOLOČENI STAROSTI?  Starši imamo v življenju svojega otroka različne naloge; ena najpomembnejših nalog je skrbeti za zdrav otrokov razvoj in zadovoljitev otrokovih osnovnih potreb ter ustvarjati otroku...