Portfolio

Portfolio je avtentični instrument za dokumentiranje otrokovega procesa učenja. Njegov globalni cilj je otroku zagotoviti podporo pri njegovem učenju, vzgojitelju pa optimalne pogoje za kakovostno učenje otroka in spremljanje otrokovega razvoja. Portfolio je strategija dela, ki v središče postavlja otroka z njegovimi značilnostmi, interesi in potrebami. Nastaja v procesu učenja in je namenska zbirka dokazil o otrokovem razvoju in napredku. Otrok soustvarja svoj portfolio, saj sodeluje, ga uporablja, vanj vlaga svoje izdelke, komentira dogajanje, reflektira dejavnosti, zahteva povratne informacije. Strokovne delavke otroka ves čas navajajo in ga spodbujajo k sodelovanju, spremljajo in beležijo njegov razvoj, napredek in učenje, odkrivajo njegova močna področja. Za shranjevanje gradiv uporabljajo mapo, v katero vlagajo fotografije dejavnosti, delovne liste, različne druge izdelke, tudi tiste, ki jih otroci sami vložijo.

V projektu bomo sodelovali vsi oddelki.