Vrtec v naravi

V letošnjem šolskem letu bomo za otroke iz oddelkov Strele in Lubenice organizirali vrtec v naravi, ki bo potekal od 25. do 27. maja 2022 v CŠOD Medved.

Udeleženci v dejavnostih doživljajo celosten vidik izbrane vsebine na neposredni način v naravi z izkustvenim učenjem, opazovanjem, doživljanjem in raziskovanjem. Vsebine izvajamo na predhodno oblikovanih ciljih vseh področij kurikula: narave, družbe, gibanja, umetnosti, jezika in matematike ter v sodelovanju z organizatorji posameznega CŠOD. Otroke spremljajo strokovne delavke vrtca.

Cena vključuje: avtobusni prevoz, prenočišče, prehrano, animacijo, spremstvo odraslih. Plačilo je možno v obrokih.

Socialno šibkejše družine oz. starši boste lahko vložili vlogo za subvencioniranje bivanja v naravi, o čemer boste pisno obveščeni naknadno po prejetih prijavah. O upravičenosti do znižanja odloča komisija na podlagi podatkov iz dokazil, priloženih vlogi.

Pred izvedbo vrtca v naravi (v mesecu maju) bomo organizirali roditeljski sestanek za starše prijavljenih otrok, kjer bomo posredovali vse potrebne informacije. Za otroke, ki se bivanja v naravi ne bodo udeležili, bomo v vrtcu zagotovili primerljive dejavnosti.

Obvestilo o možnosti subvencioniranja vrtca v naravi

Vloga

Pravilnik o izvajanju in financiranju bivanja otrok v naravi

Pravila o kriterijih in postopku za znižanje cene bivanja otrok v naravi

Dostopnost