Zdravje v vrtcu

Znanje, ki si ga otroci pridobijo skozi izkušnje v vrtčevskem obdobju, je trdnejše in ostaja v večini za vse življenje. Ravno zato je pomembno že v predšolskem obdobju otroke navajati na zdrav način življenja, jih o tem seznanjati, spodbujati in tako opolnomoči za kasnejše življenje. V projektu Zdravje v vrtcu, katerega nosilec in pobudnik je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), bomo sodelovali vsi oddelki. Namenjen je vsem ciljnim skupinam v vrtcu – otrokom, staršem in zaposlenim.

Rdeča nit projekta je tokrat Krepim sebe in mojo skupnost.

Živimo v negotovem času. Otroci čutijo spremembe in se nanje različno odzivajo. Ravno zaradi ohranjanja sebe kot individuuma se bo letos čas namenjal krepitvi sebe, svoje duševnosti, krepitvi svoje samopodobe in s tem tudi krepitvi svojih bližnjih in okolice. Otroke bomo ozaveščali o pomembnosti izražanja želja, težav, jih s pomočjo igre navajali na sproščanje in s tem krepili njihovo samopodobo in težnjo k slišanosti. Hkrati jim bomo dali priložnost, da tudi sami vplivajo na svojo skupnost.

Cilji, katerim bomo sledili:

  • v posameznem oddelku bomo poskušali skrbeti za zdravo in varno okolje in za dobro počutje vseh udeležencev;
  • spoznavati vrednote, ki so pomembne za dobre odnose in dobro počutje: prijaznost, skrb za soljudi, skrb za naravo;
  • razvijati socialne veščine, kot so: poslušanje drug drugega, drugačnost, tolerantnost;
  • spodbujati k izražanju emocij, kot so strah, jeza, veselja: sproščati strahove in se na varen način soočati z negativnimi čustvi;
  • pridobivati sposobnost spontanega besednega izražanja potreb;
  • prednostno bomo izvajali dejavnosti gibanja v gozdu in dejavnosti s pomočjo katerih bomo doživljali naravo z vsemi čutili.

Otroci, ki živijo v zdravem okolju, spoznajo zdrav način življenja (gibanje, uživanje zdrave hrane, preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, odvajanje od zdravju škodljivih razvad, preventivni ukrepi za zdravje zob …) in osvajajo zdrave navade, lahko odrastejo v zdrave odrasle osebe. Bolj kot bodo dejavnik med sabo sinhroni, boljše bo naše počutje. Bolje kot se otrok počuti, boljše možnosti ima, da se razvije v zadovoljnega in kompetentnega človeka.

Vodja projekta je Andreja Mervar.