Eko Cepetavček

Eko Cepetavček je program okoljske vzgoje in izobraževanja, ki smo ga oblikovali z namenom spodbujati in ozaveščati o trajnostnem razvoju med mlajšimi in starejšimi otroki ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Projekt tako vključuje področje ločevanja odpadkov, varčevanja z vodo in energijo, vrt, zbiranje ter uporabo odpadnega materiala.

Glavni cilj programa je spodbujanje in vzgoja otroka, da skrb za okolje in naravo postane del njegovega življenja.

Drugi cilji, ki jih Eko Cepetavček uresničuje, so:

  • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost;
  • spodbujati in večati ustvarjalnost, inovativnost in izmenjavo idej;
  • vključevanje v vse aktivnosti, ki so potrebne za lastno pridelavo zelenjave in ostalih vrtnin ter uporaba pridelkov za pripravo zdravih jedi;
  • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija);
  • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi vprašanji;
  • razvijati pozitivne medsebojne odnose;
  • branje in obravnava knjig z ekološkimi vsebinami;
  • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju.

V projektu bomo sodelovali vsi oddelki. Vodja projekta Karmen Praznik.