Urniki

Časovna organizacija dela

 

Časovna organizacija dela v oddelku 1–2 leti:

ČAS DEJAVNOST
5.30–8.00 prihod otrok, spontana in vodena igra
8.00–9.00 priprava na malico, malica, nega
9.00–10.00 dejavnosti v igralnici in bivanje na prostem
11.00–12.00 kosilo, nega
12.00–14.00 počitek
14.00–16.00 igra, dejavnosti, popoldanska malica, odhod domov

 

Časovna organizacija dela v oddelku 2–5 let:

ČAS DEJAVNOST
5.30–8.00 prihod otrok, spontana in vodena igra
8.00–9.00 priprava na malico, malica, nega
9.00–11.30 načrtovane dejavnosti v igralnici, večnamenskem prostoru  in na prostem, sadna malica
11.30–12.30 priprava na kosilo, kosilo, nega
12.30–16.00 počitek ali umirjene dejavnosti po kosilu, popoldanska malica, odhod domov

 

Časovna organizacija dela v oddelku 5–6 let:

ČAS DEJAVNOST
5.30–8.00 prihod otrok, spontana in vodena igra
8.00–9.00 priprava na malico, malica, nega
9.00–12.00 načrtovane dejavnosti v igralnici, večnamenskem  prostoru in na prostem, sadna malica
12.00–12.45 priprava na kosilo, kosilo, nega
12.45–16.00 počitek ali umirjene dejavnosti po kosilu, popoldanska malica, odhod domov