Izpis otroka iz vrtca je možen kadar koli. Obrazec dobite na spletni strani v rubriki Obrazci, vloge in smernice. Izpolnjeno izpisnico prinesete osebno ali pošljete na upravo vrtca Cepetavček (Vrtec Cepetavček, Postaja 1, 8216 Mirna Peč). Ko prejmemo izpisnico in uredimo izpis otroka iz vrtca, vam pošljemo fotokopijo izpisnice, ki jo sami posredujete na Center za socialno delo. Obrazec za sporočanje sprememb Centru za socialno delo dobite na spletni strani v rubriki Obrazci, vloge in smernice.

Pri izpisu otroka iz vrtca je potrebno upoštevati 15-dnevni odpovedni rok. Starši se s podpisom izpisnice obvežete, da boste zadnjo oskrbnino poravnali v zahtevanem roku.

Izpisati je potrebno tudi otroka, ki bo prenehal obiskovati vrtec zaradi odhoda v šolo.

Dostopnost