Turizem in vrtec

Z igro do prvih turističnih korakov je turistični projekt, v okviru katerega otroci v vrtcu odkrivajo znamenitosti svojega kraja. Turistična zveza Slovenije je vrtce povabila k sodelovanju v vseslovenskem gibanju »Turizem in vrtec«, saj želijo s tem projektom prispevati k promociji turističnih vsebin in širjenju gostoljubne turistične zavesti med najmlajšimi.

V predšolskem obdobju otroci z igro pridobivajo raznovrstne gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo. Ker je rdeča nit letošnjega leta Športna doživetja bogatijo mladinski turizem, bomo otrokom preko elementarnih gibalnih iger, ki predstavljajo osnovo športnih iger, postopoma spoznavali smisel in pomen upoštevanja pravil igre in se socializacijsko krepili.

V sklopu projekta bomo sodelovali z lokalnimi društvi, športnimi klubi, se povezali z Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka ter tako združili turizem, šport in vrtec.

V projektu sodelujejo otroci drugega starostnega obdobja.

Cilji:

  • spoznavanje in izvajanje različnih elementarnih gibalnih iger;
  • uvajanje otrok v igre, pri katerih je potrebno upoštevati pravila;
  • spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti, značilnih za naša okolja;
  • možnost seznanjenja z našo kulturo in tradicijo;
  • spoznavanje značilnosti okolja, ki so pomembne za našo skupnost.

Dejavnosti:

  • sodeluje v različnih elementarnih igrah in drugih igrah (brez in z rekviziti; lovljenje, skrivanje, rajanje, skupinski teki, štafetne igre, igre ravnotežja, natančnosti, hitre odzivnosti idr.);
  • spoznava domači kraj in se seznanja s tem, kako so ljudje živeli in delovali v prejšnjih časih;
  • spozna skupinske igre, ki temeljijo na določenih pravilih.

V projektu bodo sodelovali otroci 2. starostnega obdobja. Vodja projekta je Maja Pirc.