Čutna pot

Na vrtčevskem igrišču prvega in drugega starostnega obdobja smo že pred leti oblikovali čutno pot. V letošnjem letu jo bo potrebno obnoviti in dopolniti. Nekaj idej za prenovo čutne poti so

dale vzgojiteljice ob analizi stanja. Kot predvideva tudi koncept Reggio Emilije, je potrebno povprašati tudi otroke in zapisati njihove ideje. Na aktivih prvega in drugega starostnega obdobja bomo poglobljeno razpravljali o  igralnih kotičkih za otroke, iskali rešitve in pripraviti akcijski načrt izdelave. Poskušali bomo v samo izgradnjo vključiti tudi starše in okolje, pridobiti donacije v obliki materiala oziroma pridobiti sredstva preko bazarja.

Za zaznavanje čutne poti z vsemi svojimi čutili smo pred leti pripravili maketo igrišča z legendo za označitev poti. Za že obstoječe igralne kotičke bodo vzgojiteljice otrokom pripravljale različne naloge, ki jim bodo za izziv za ustvarjalno igro, kjer bodo vključena vsa čutila. Spodbujali bomo aktivno vlogo otrok.

V letošnjem šolskem letu smo si zadali naslednje naloge:

  • strokovne delavke na aktivu zberejo ideje za dodajanje elementov čutne poti na igrišče, ki jih bomo tekom leta poizkušali uresničiti.;
  • ureditev pohodne čutne poti na vseh treh igriščih vrtca;
  • ureditev zeliščnega vrta (sajenje dišavnic v glinene lonce);
  • ureditev glasbenega drevesa.

Cilji:

  • prepoznavanje različnih materialov in eksperimentiranje z njimi;
  • izdelava uporabne in zanimive čutne poti za otroke ter ustvarjanje stimulativnega okolja v neposredni okolici vrtca za aktivni razvoj vseh čutil;
  • sodelovanje vrtca s starši, tehničnim kadrom vrtca (hišnikom, čistilko, kuharicami), člani ožje in širše lokalne skupnosti;
  • spodbujanje projektnega pristopa kot strategije spodbujanja participacije otrok k učenju in soustvarjanju življenja v vrtcu.

Vodja projekta je Sonja Vencelj, v ožji sestavi so še Vida Tomšič, Nuša Papež, Majda Jarc in Nina Kozlevčar.