Opisi skupin

STAROST OTROK ODDELEK VZGOJITELJICE/ŠT. OTROK
1. starostno obdobje  Kamenčki

diplomirana vzgojiteljica: Melita Rom

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Urška Zupančič

število otrok: 14

1. starostno obdobje

Nogice

 

diplomirana vzgojiteljica: Helena Kirm

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Mateja Krmelj

število otrok: 14

1. starostno obdobje Metuljčki

diplomirana vzgojiteljica: Karmen Praznik

vzgojiteljica predšolskih otrok – 

pom. vzgojiteljice: Špela Povše

število otrok: 14

1. starostno obdobje Mehurčki

diplomirana vzgojiteljica: Nuša Papež

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Alenka Drenik

število otrok: 14

1. starostno obdobje Kresničke

diplomirana vzgojiteljica: Bernarda Radovan

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Damjana Golob

število otrok: 14

1. in 2. starostno obdobje Sladoledi

diplomirana vzgojiteljica: Lea Ketiš

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Karmen Bradač

število otrok: 17

2. starostno obdobje Jelenčki

diplomirana vzgojiteljica: Andreja Mervar

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Sonja Vencelj

število otrok: 19

STAROST OTROK ODDELEK ENOTA POLONCA: VZG./ŠT. OTROK
2. starostno obdobje Mavrice

diplomirana vzgojiteljica: Urška Gašperič

vzgojiteljica predšolskih otrok – pom. vzgojiteljice: Alenka Lužar

število otrok: 22

2. starostno obdobje Krompirčki

diplomirana vzgojiteljica: Tea Tomažin

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Vida Tomšič

število otrok: 22

2. starostno obdobje Navihančki

diplomirana vzgojiteljica: Tina Nikolić

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Andreja Rafeq Obrekar

število otrok: 24

2. starostno obdobje Kapljice

diplomirana vzgojiteljica: Vilma Fabjan

vzgojiteljica predšolskih otrok –

pom. vzgojiteljice: Majda Jarc

število otrok: 24

 

Dostopnost