Občinski svet Občine Mirna Peč je na 2. seji 14. 2. 2021 sprejel Sklep o spremembi sklepa o določitvi cen programov in dodatnih znižanj v Javnem vrtcu Občine Mirna Peč.

Nove cene veljajo od 1. 4. 2021 dalje.

Sprememba cen programov