Tema letošnjega Tedna otroka je bila »Razigran uživaj dan!«. V tem tednu smo poskrbeli, da so se otroci veliko igrali, deležni so bili predvsem proste igre in manj vodenih dejavnosti. Omogočili smo jim spodbudna okolja za igro (igralnica, travnik, gozd …). S starejšimi otroki smo igre, ki so se jih igrali, načrtovali skupaj. Naš razigrani teden smo zaključili z gledališko predstavo gledališke skupine strokovnih delavk našega vrtca, z lutkovno predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico.

V oddelku Gobice so ob spraševanju otrok, kaj želijo početi in s čim bi se igrali, otroci odgovorili, da bi se igrali s kockami in v gozdu žagali drva. Ti dve njihovi želji so tekom tedna upoštevali, poleg tega pa so jim en dan omogočili, da so v vrtec prinesli svojo igračo. Ogledali so si predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico, dvakrat pa sta jim strokovni delavki pripravili spodbudno učno okolje, v katerem so imeli ogromno različnih priložnosti za igro, raziskovanje in razigranost. Eno dopoldne so preživeli v svetu vode, ledu in treh osnovnih barv, kjer so otroci lahko še z nekaterimi drugimi pripomočki prelivali, packali, mešali barve, prelagali in prenašali led čisto po svojih željah. Naslednji dan so imeli otroci na voljo nestrukturiran material (koruza, storži, tulci, škatlice …), ki so ga nekaj tudi sami prispevali in s katerim so se zopet igrali čisto po svoji želji, ob tem pa vadili fino motoriko, pincetni prijem, koordinacijo oko-roka, krepili svojo domišljijo in predvsem razigrano preživeli dopoldan, kar je bila rdeča nit projekta. 

Pri Ježkih so v Tednu otroka posvetili čas igri in samostojnemu raziskovanju otrok. Otroci so se igrali z naravnim materialom, ki so ga našli  v gozdu, risali po polenti, se igrali s padalom, se naučili nove deklamacije z ježkom v gozdu, nabirali kostanj in si ogledali lutkovno predstavo Kdo je napravil Vidku srajčico v izvedbi zaposlenih vrtca. 

V oddelku Strele so v tednu otroka izhajali iz želja otrok. Povedali so, kaj bi se radi igrali in to poskušali realizirati. Tako so se v telovadnici igrali različne gibalno-rajalne igre, odbojko z baloni, prepevali otroške pesmi, ustvarjali dekoracijo za vrtec in si ogledali predstavo vzgojiteljic. Otroci so pripovedovali obnove knjig za Cepetavčka bralčka in se igrali po svojih željah. Ob zaključku tedna pa so si, v času počitka, ogledali poučne risanke in teden otroka se je tako hitro iztekel.

V oddelku Motorji so dneve preživeli v gozdu, kjer so tudi praznovali rojstni dan. Otroci so s seboj prinesli tudi vedra in lopatke ter postali kuharji. V tem tednu pa so se igrali tudi štafetne igre z naravnimi oblikami gibanja.

Pri Škorenjčkih so se v Tednu otroka posvetili prosti igri. Vzgojiteljici sta prisluhnili otrokovim željam, s katerimi igračami se najraje igrajo. Imeli so igralni dan z domačimi igračami, ustvarili so si športni poligon, praznovali rojstni dan, prebrali pravljico z naslovom Se lahko igram s tabo in po branju narisali svojo najljubšo igračo. 

Pri Klepetuljah so ta teden organizirali tako, da so otroci sami povedali, kaj si želijo početi. Želje sta strokovni delavki zapisali in jih uresničili v največji možni meri. Med drugim bi izpostavili dve dejavnosti:

INSTRUMENTALNA RITMIKA (pvc vedra) in RAZVIJANJE RITMA PREKO IGRE – izvajali so ritmične vzorce, gibalno spretnost in koordinacijo gibov, slušno pozornost, dinamiko, tempo, zlogovali imena in urili govorne spretnosti (vaje za artikulacijo), spremljali pete pesmi ter raziskovali tudi lastne instrumente. Zelo zanimiva je bila tudi GOZDNA IGRALNICA: želja otrok je bila, da bi v gozdu naredili hišico in na koncu v njej prebrali zgodbo. In tako so tudi storili. S skupnimi močmi, dogovori in sodelovanjem so naredili hiško z vrati, ognjiščem in sedišči ter se v njej družili ob branju zgodbe Doktor medved.

Pri Miškah so teden začeli s prvim odhodom v gozd, kjer sta strokovni delavki otrokom in njihovi domišljiji pustili prosto pot. Spoznavali so naravne materiale, se zabavali, skupaj so zapeli tudi nekaj pesmi. Teden so nadaljevali s prvo izposojo knjig v okviru projekta Cepetavček bralček ter risanjem s kredami po asfaltni površini. Otrokom je bilo omogočeno veliko proste igre in raziskovanja. V četrtek so si ogledali vrtčevsko lutkovno predstavo, teden pa zaključili s poudarkom na pomenu prijateljstva in z izdelavo njihovega prvega skupnega izdelka.

Tudi v oddelku Lubenice, Korenčki, Lisičke in Listki so Teden otroka praznovali z veliko proste igre in zabavnimi dejavnostmi za vse otroke.

V sodelovanju z ostalimi strokovnimi delavkami vrtca prispevek pripravila: Bernarda Radovan